Onze doelgroep bestaat uit statushouders die in Heiloo wonen.

De statushouders die de laatste jaren in Heiloo zijn komen wonen zijn voornamelijk mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld en komen uit >> Syrië
en >>Afghanistan.

Daarnaast woont er inmiddels ook een grote groep Eritreers in Heiloo. Zij zijn gevlucht voor het regime in hun land. Eritrea wordt ook wel het Noord-Korea van Afrika genoemd.
Meer informatie: >>Waarom vluchten Eritreers?

Informatie over alle landen waar vluchtelingen vandaan komen:  >> Landen van herkomst

Vaak worden de begrippen statushouders, vluchtelingen en  asielzoekers  door elkaar gebruikt.

Betekenis begrippen:

Asielzoeker: Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en die in Nederland een asielaanvraag heeft ingediend.

Vluchteling: Een vluchteling is een asielzoeker die, volgens de IND, terecht bang is voor vervolging in zijn land. Bijvoorbeeld omdat de overheid hem of haar bedreigt of omdat er oorlog is. Hij of zij krijgt in zo’n geval een asielvergunning en mag (tijdelijk) in Nederland blijven.

Statushouder: Als een vluchteling asiel heeft aangevraagd en dit is goedgekeurd door de IND, wordt hij of zij een statushouder genoemd. Dit is dus een asielzoeker met een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

Meer informatie: >>Vluchtelingenwerk

Enkele kinderen uit Heiloo hebben meegewerkt aan de Dreamdiaries van UNHCR.
Wat zijn de >> dromen van Manaal en Bishara?