Onze doelgroep bestaat uit statushouders die in Heiloo wonen.

De statushouders die de laatste jaren in Heiloo zijn komen wonen, komen uit veel verschillende landen. Op de site van Vluchtelingenwerk staat meer achtergrondinformatie over deze landen en redenen waarom mensen vluchten : >> Landen van herkomst

Vaak worden de begrippen statushouders, vluchtelingen en asielzoekers door elkaar gebruikt.

Betekenis begrippen:

Vluchteling: Een vluchteling is iemand die, volgens de IND, terecht bang is voor vervolging in zijn land. Bijvoorbeeld omdat de overheid hem of haar bedreigt of omdat er oorlog is. Hij of zij krijgt in zo’n geval een asielvergunning en mag (tijdelijk) in Nederland blijven.

Asielzoeker: Een asielzoeker is iemand die zijn land heeft verlaten en die in Nederland een asielaanvraag heeft ingediend.

Statushouder: Als een vluchteling asiel heeft aangevraagd en dit is goedgekeurd door de IND, wordt hij of zij een statushouder genoemd. Dit is dus een asielzoeker met een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

Meer informatie: >>Vluchtelingenwerk

Enkele kinderen uit Heiloo hebben meegewerkt aan de Dreamdiaries van UNHCR.
Wat zijn de >> dromen van Manaal en Bishara?