Huiswerkbegeleiding

Op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is er vanaf 15.30 uur huiswerkbegeleiding in de bibliotheek. Op maandag zijn we tot 20.00 uur aanwezig. Kinderen vanaf 10 jaar worden hier geholpen met hun huiswerk. Iedere middag zijn er meerdere vrijwilligers aanwezig. Vooral de leerlingen van PCC Oosterhout en de Viaan komen hier om geholpen te worden met vakken als Engels, Nederlands, geschiedenis en biologie en rekenen. Ook helpen we met het maken van een boekbespreking of een spreekbeurt. Steeds meer jongeren van onze doelgroep volgen een opleiding op het MBO. Ook zij worden door ons geholpen.

In de vakantie gaat de huiswerkbegeleiding op stap en bezoeken we een museum.